October 2020
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
SuperDuperMario3442's birthday (19)
xCink's birthday (26)
 Zerk989's birthday (17)
2
 Nomok's birthday (20)
3
4
BlazeSanic2000's birthday (15)
 LimitedLime-Gaming's birthday (15)
TheTrinidadKnight's birthday (20)
5
JEZZ0s's birthday (22)
 Sierra's birthday (21)
6
LakituGames's birthday (23)
Mario1234's birthday (15)
7
 explos's birthday (21)
8 9
Zackexe's birthday (16)
10
 Abraham.X's birthday (19)
Ninjifox's birthday (26)
11
thereturnofdoritosxD's birthday (19)
XxGameHackerxX's birthday (19)
12
bluoed's birthday (17)
Merch's birthday (22)
13 14 15 16 17
18
 NPOFans's birthday (17)
TheQuestionableGomba's birthday (35)
19
Soig's birthday (26)
20
MidStick's birthday (14)
21
 Pedroalone's birthday (22)
22 23
 kiwi515's birthday (18)
 Pokéfan 192's birthday (19)
24
25
 Luigifan 191's birthday (18)
26 27 28
Exor Knurd's birthday (22)
 scorqyon's birthday (24)
Sirafstudios's birthday (14)
SKJyannick's birthday (19)
29
 JakobTV's birthday (15)
Laquin's birthday (18)
30 31
 Flux3on's birthday (17)
 Gota7's birthday (20)
kewl00's birthday (20)
manolo023's birthday (19)
MikeTheEntei's birthday (20)
 NWPlayer123's birthday (24)
Toms's birthday (21)