November 2021
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
 davidje's birthday (22)
 Gota7's birthday (20)
2
 Some_Random_Guy777's birthday (30)
3
 P-Wing's birthday (19)
4
 Freeze's birthday (26)
 Mario4's birthday (24)
5 6
Tamaki2511's birthday (48)
7
Paul721's birthday (21)
 skawo's birthday (27)
8
Got's birthday (16)
9
Mr.Phillips's birthday (21)
Sammy's birthday (21)
10
JonteFan2012's birthday (16)
MTMM's birthday (21)
11
Christian's birthday (22)
 kobolite's birthday (22)
12
 Botcrazy's birthday (22)
 Kankerkoekjesdief's birthday (24)
SpencerEverly's birthday (22)
 Yosh's birthday (17)
13
MushroomsMaster's birthday (21)
14 15 16
 Pika_boy16's birthday (19)
SuperMarioThree's birthday (22)
17
J1010H's birthday (20)
18
rakan2017's birthday (22)
19
 EGDV's birthday (24)
20
8JeDaYoshi8's birthday (18)
 Ninja NAH's birthday (17)
 Skylander's birthday (20)
21 22
ConorDoesHacks's birthday (18)
23
VideoLight5's birthday (19)
24 25
 Maluigi392's birthday (31)
 pablixtheyoshi's birthday (22)
SMBrothers's birthday (31)
26 27
 jdpgamer's birthday (22)
28
AnthoMario13's birthday (17)
 The final game's birthday (25)
❤ Kokoro ❤'s birthday (25)
29
 Dutch train dude's birthday (21)
30
GarebearMod's birthday (21)
MattCrafter's birthday (18)
Ocey's birthday (19)
 pinet's birthday (21)
 SnakeBlock's birthday (17)
xMiistyc's birthday (16)