November 2019
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
 davidje's birthday (20)
2
 Some_Random_Guy777's birthday (28)
3
 P-Wing's birthday (17)
4
 Freeze's birthday (24)
 Mario4's birthday (22)
5 6
Tamaki2511's birthday (46)
7
Paul721's birthday (19)
 skawo's birthday (25)
8 9
Mr.Phillips's birthday (19)
Sammy's birthday (19)
10
JonteFan2012's birthday (14)
MTMM's birthday (19)
11
Christian's birthday (20)
 kobolite's birthday (20)
12
 Botcrazy's birthday (20)
 Kankerkoekjesdief's birthday (22)
 Yosh's birthday (15)
13
MushroomsMaster's birthday (19)
14 15 16
 Pika_boy16's birthday (17)
SuperMarioThree's birthday (20)
17 18
 rakan2017's birthday (20)
19
 EGDV's birthday (22)
20
8JeDaYoshi8's birthday (16)
 Ninja NAH's birthday (15)
 Skylander's birthday (18)
21 22
ConorDoesHacks's birthday (16)
23
VideoLight5's birthday (17)
24 25
 Maluigi392's birthday (29)
 Meatball132's birthday (25)
 pablixtheyoshi's birthday (20)
SMBrothers's birthday (29)
26 27
 jdpgamer's birthday (20)
28
AnthoMario13's birthday (15)
 The final game's birthday (23)
❤ Kokoro ❤'s birthday (23)
29
 Dutch train dude's birthday (19)
30
GarebearMod's birthday (19)
MattCrafter's birthday (16)
 pinet's birthday (19)
 SnakeBlock's birthday (15)
xMiistyc's birthday (14)