February 2019
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
no00ob's birthday (16)
2
 BulletBillTime's birthday (24)
 mindnomad's birthday (25)
3
superkingboo's birthday (22)
4
 Arceus's birthday (21)
Bluewolf_Zero's birthday (19)
5
 Mario_TV's birthday (14)
6 7
Purpy's birthday (12)
8
gdmc5's birthday (18)
KinGLuiGi's birthday (19)
9
astolfostrikesback's birthday (15)
Marcy4000's birthday (13)
10 11
Esopixel's birthday (18)
12 13 14
 Gimzie's birthday (15)
 MKDSLeone's birthday (23)
15
Asprok's birthday (20)
Sayaka1359's birthday (67)
StarLand's birthday (20)
16
17 18
DankMemeitTheFrog's birthday (17)
19 20
unknown object's birthday (20)
21 22 23
24
 Tanooki_Mario's birthday (21)
25
Luigui3060's birthday (23)
26 27
 Helios's birthday (14)
Squi-Volt's birthday (15)
28
 GODgamer's birthday (20)
wlg64's birthday (17)