July 2022
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
nsmb2noob's birthday (18)
2
RicBent's birthday (23)
TheGamerLouco's birthday (22)
 TheTicklishYoshi's birthday (24)
3 4
FanFierik's birthday (17)
Minecave's birthday (25)
5
 acmfan's birthday (26)
6
 Snoof's birthday (17)
7
RealTimelyDev's birthday (20)
 themasterkoopa's birthday (23)
8 9
10
Tanner's birthday (18)
11
Playstistem's birthday (20)
12
 GreyMask's birthday (18)
SebastianSpirits's birthday (22)
 STORMENT's birthday (24)
13
IceMario489's birthday (22)
 pazamoj01's birthday (29)
ShadowMario321's birthday (22)
xxxLuigi8749xxx's birthday (22)
14
TheUser's birthday (21)
15 16
Polari's birthday (22)
 Spla2n's birthday (18)
Vendra's birthday (20)
17 18 19
MarioAdvance125's birthday (19)
Stellaris's birthday (18)
20
 Bowser Jr.'s birthday (25)
SIG7's birthday (22)
21
 Daniel505465's birthday (15)
 mikelan98's birthday (24)
RubaRente's birthday (21)
22 23
Sietse's birthday (25)
24
 Emerl's birthday (27)
25 26
 BrokenAce255's birthday (25)
27 28 29
 bbomb64's birthday (20)
Cachoshappy's birthday (24)
30
31
 N07D4hB357Pl4y3r's birthday (14)
 Piranhaplant's birthday (28)
Smokxboltz 's birthday (22)
 W1nd0w5L1v3M3553ng3r's birthday (14)