July 2021
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
nsmb2noob's birthday (17)
2
RicBent's birthday (22)
TheGamerLouco's birthday (21)
 TheTicklishYoshi's birthday (23)
3
4
FanFierik's birthday (16)
Minecave's birthday (24)
5
 acmfan's birthday (25)
6
 Snoof's birthday (16)
7
RealTimelyDev's birthday (19)
 themasterkoopa's birthday (22)
8 9 10
Tanner's birthday (17)
11
Playstistem's birthday (19)
12
 GreyMask's birthday (17)
SebastianSpirits's birthday (21)
 STORMENT's birthday (23)
13
IceMario489's birthday (21)
 pazamoj01's birthday (28)
ShadowMario321's birthday (21)
xxxLuigi8749xxx's birthday (21)
14
TheUser's birthday (20)
15 16
Polari's birthday (21)
 Spla2n's birthday (17)
Vendra's birthday (19)
17
18 19
MarioAdvance125's birthday (18)
Stellaris's birthday (17)
20
 Bowser Jr.'s birthday (24)
SIG7's birthday (21)
21
 Daniel505465's birthday (14)
 mikelan98's birthday (23)
RubaRente's birthday (20)
22 23
Sietse's birthday (24)
24
 Emerl's birthday (26)
25 26
 BrokenAce255's birthday (24)
27 28 29
 bbomb64's birthday (19)
Cachoshappy's birthday (23)
30 31
 N07D4hB357Pl4y3r's birthday (13)
 Piranhaplant's birthday (27)
Smokxboltz 's birthday (21)
 W1nd0w5L1v3M3553ng3r's birthday (13)